Over het EchoNetwerkTwente

Over het Echo Netwerk Twente (ENT)

Echo Netwerk Twente (ENT) is het eerste netwerk van fysiotherapeuten-echografisten, gelokaliseerd in Twente en geïnitieerd door Paul van der Tas en Wim van der Struik.

Hiervoor zijn alle deelnemende praktijken in Twente die echografie uitvoeren bezocht en beoordeeld op hun manier van werken. Er zijn criteria opgesteld en na de oprichting van het netwerk zijn deze vastgelegd in onderling overleg.

Het bestuur van Echo Netwerk Twente bestaat uit:

Leden Echo Netwerk Twente

Voorzitter
Caya Bruggink

Leden Echo Netwerk Twente

Secretaris
Sabine Welman

Penningmeester Wim ten Brinke

Penningmeester
Wim ten Brinke

Leden Echo Netwerk Twente

Lid bestuur
Lars Smit

Er wordt toegezien op naleving van deze afspraken:

  • Het gevolgd hebben van een kwalitatief hoogstaande opleiding.
  • Het volgen van de terugkomdagen.
    Het uitvoeren van voldoende onderzoeken met echografie volgens protocol.
    Goede verslaglegging volgens uniforme protocollen en declaratie.
  • Delen van kennis.
  • Deelname aan het beoordelen van een wetenschappelijk artikel met beantwoording van vragen.

Er wordt door ENT regelmatig bijeenkomsten gehouden; hier wordt pathologie besproken en nieuwe technieken worden getoond en geïnstrueerd.